. ONLINE SYMPÓZIUM CORTEVA 2021

Online sympózium CORTEVA

„Ziskové pestovanie poľných plodin v dobe zvyšujúcich sa reštrikcií“
štvrtok 21.1.2021 od 9:00

Pozývame Vás na online sympózium organizované spoločnosťou Corteva Agriscience Slovakia. Prosíme Vás o registráciu, aby sme vám mohli zaslať publikáciu vydanú špeciálne k tomuto sympóziu a darčekový predmet (mikinu). Darčekový predmet zasielame len do vyčerpania zásob. Registrujte sa od 11.1.2021.

V prípade potreby prosím kontaktujte svojho regionálneho zástupcu.
Logo

od 8.30 - možnost prihlásenia sa na online vysielanie na www.cortevaonline.sk - TU

9.00 – 9.05 - Otvorenie Sympózia Corteva Agriscience 2021
Ing. Jozef Šipek, Corteva Agriscience

9.05 – 9.25 - Reštrikcie herbicídov a ich vplyv na ochranu proti burinám nielen v obilninách
doc. Ing.Miroslav Jursík, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Prahe

9.25 – 10.00 - Aktuálne zmeny vo fungicídnej ochrane obilnín
Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10.00 - 10.30 - Novinky v sotrimente POR Corteva Agriscience
Ing. Tomáš Vereš, PhD., Corteva Agriscience

10.30 - 10.50 - Jak na škůdce po zákazu Nurelle D a přípravků na bázi thiaklopridu?
doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Česká zemědělská univerzita v Prahe

10.50 – 11.10 - Ochrana porostů řepky proti škůdcům se komplikuje
Ing.Marek Seidenglanz, Ph.D., AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

11.10 – 11.30 - Inovatívne riešenia Pioneer v období klimatickej zmeny
Ing. Zoltán Apacs, Corteva Agriscience

11.30 – 11.50 - Jesť sa musí
Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
Súhlasím s tým, aby spoločnosť Corteva Agriscience s.r.o. v súlade so zákonom 101/2000 Zb. spracovala moje vyššie uvedené osobné údaje pre svoje marketingové a obchodné účely. Zároveň súhlasím so zasielaním obchodných oznámení spoločností Corteva Agriscience s.r.o.. Corteva Agriscience s.r.o. neposkytne vyššie uvedené údaje ďalším subjektom. Som si vedomý / a svoje právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to písomne na adrese Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. , Námestie SNP 15/B, 811 06 Bratislava; tel. 02/54435863. Som si vedomý / a svojho práva na prístup k mojim osobným údajom, ako aj práva na vysvetlenie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu mojich osobných údajov v prípade pochybností ohľadom ich spracovanie.

Organizátor si vyhradzuje právo zaslať na jednu organizáciu maximálne 2 ks mikiny.


Logo Logo Logo Logo Logo