. ONLINE SYMPÓZIUM CORTEVA

Sympózium Corteva Agriscience 2022

„ZISKOVÉ PESTOVANIE OLEJNÍN V SLOVENSKEJ REPUBLIKE“
12.1.2022 od 8:45

Pozývame Vás na online sympózium organizované spoločnosťou Corteva Agriscience Slovakia. Prosíme Vás o registráciu, aby sme vám mohli zaslať publikáciu vydanú špeciálne k tomuto sympóziu a praktický darčekový predmet. Darčekový predmet zasielame len do vyčerpania zásob. Registrujte sa od 17.12.2021.

V prípade potreby prosím kontaktujte svojho regionálneho zástupcu.
Logo

8.30 - 9.00 Prihlasovanie na online vysielanie na www.cortevaonline.sk - TU

9.00 – 9.10 - Otvorenie Sympózia Corteva Agriscience 2022

9.10 – 9.30 - Zber a pestovanie ozimnej repky v Slovenskej republike, v štátoch EU a vo svete
Ing. Martin Volf, Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin

9.30 – 9.50 - Technológie ošetrenia poľných plodín prípravkami CORTEVA Agriscience na jeseň
Ing. Juraj Lipták, Corteva Agriscience Slovensko

9.50 - 10.10 - Ochrana ozimnej repky proti najvýznamnejším chorobám
doc. Ing. Peter Bokor, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

10.10 - 10.20 - Prestávka – premietanie filmu

10.20 – 10.45 - Skúsenosti s ochranou proti živočíšnym škodcom repky rok po zákaze účinných látok chlorpyrifos a thiakloprid
doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Česká zemědělská univerzita v Prahe

10.45 – 11.15 - Technológie ošetrenia poľných plodín prípravkymi CORTEVA Agriscience na jar
Ing. Tomáš Vereš, PhD., Corteva Agriscience Slovensko

11.15 – 11.35 - Problematika bielej hniloby repky (sklerotínie) a možnosti využitia metód šľachtenia
Ing.David Bečka, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Prahe

11.35 – 11.55 - PIONEER – hybridy vysokých výnosov
Ing. Zoltán Apacs, Corteva Agriscience Slovensko

11.55 – 12.00 - Ukončenie sympóziaSúhlasím s tým, aby spoločnosť Corteva Agriscience s.r.o. v súlade so zákonom 101/2000 Zb. spracovala moje vyššie uvedené osobné údaje pre svoje marketingové a obchodné účely. Zároveň súhlasím so zasielaním obchodných oznámení spoločností Corteva Agriscience s.r.o.. Corteva Agriscience s.r.o. neposkytne vyššie uvedené údaje ďalším subjektom. Som si vedomý / a svoje právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to písomne na adrese Corteva Agriscience Slovakia s.r.o. , Námestie SNP 15/B, 811 06 Bratislava; tel. 02/54435863. Som si vedomý / a svojho práva na prístup k mojim osobným údajom, ako aj práva na vysvetlenie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu mojich osobných údajov v prípade pochybností ohľadom ich spracovanie.

Organizátor si vyhradzuje právo zaslať na jednu organizáciu maximálne 2 páry topánok.


Logo Logo Logo Logo Logo